Skip to main content

Links

Aangesloten bij;
De Harmonie is aangesloten bij:

  • "Muziekgolf Lochem"
  • "Muziekbond KNMO"
  • "Muziekbond Gelderland MBGF"
    "Klankwijzer" maandblad voor blaasmuziek in Nederland

De MuziekGoLF is het samenwerkingsverband van alle harmonie- en fanfareverenigingen in de gemeente Lochem.
Het woord MuziekGoLF verwijst naar de gemeentes die bij de oprichting van de MuziekGoLF nog gescheiden waren in de gemeente Gorssel en Lochem:
- Gorssel
- Lochem
- Federatie

Maar achter het woord "GoLF" schuilt meer dan alleen de plaatsen. Een golf is altijd in beweging en is nooit alleen. Dat is precies waar de MuziekGoLF voor staat. Door een nauwe samenwerking willen wij de verenigingen en onze muziek in beweging houden.

Dit doen wij in een adviserende rol:

  • Ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van een duurzaam jeugdbeleid
  • Samenwerking en afstemming van concerten en andere verenigingsactiviteiten
  • Als gesprekspartner van de gemeente en andere ondersteunende instanties.

MuziekGoLF, Gorssel Lochem Federatie
Advendo Lochem
Apollo Laren
De harmonie Gorssel Eefde
Concordia Eefde
Juliana Almen
Soli Deo Gloria Harfsen